<
>
Tommy Lindquist - SST600

Tommy Lindquist - SST600

Du är i Spanien nu.. försäsongsträning på Cartagena. Är du väl förberedd inför RR-SM 2019?

Ja, jag har kört 5 dagar med Greven Racing Adventures på Cartagena och testar nya hojjen. Jag har förberett mig så gott jag kan inför 2019, varit med på alla Grevens resor sista året och tagit träningen på allvar.

Läs mer »
Sophie West - Kraftwerk Racing Team

Sophie West - Kraftwerk Racing Team

Vem är Sophie West?

Jag är 31år och bor på Ekerö utanför stockholm ihop med min son, på dagarna så jobbar jag med ekonomi och hyresfastigheter.

Läs mer »
Spanienträning med Jesper Pellijeff

Spanienträning med Jesper Pellijeff

Vad har ni jobbat mest med på Almeria?

Vi ringer upp Jesper när han är i Spanien och tränar, först körde han på Almeria i tre dagar och sen på Valencia.

Läs mer »
Morgan Mesetovic och Jari Tuovinen - Trackdays i Spanien

Morgan Mesetovic och Jari Tuovinen - Trackdays i Spanien

Du har själv kört på Jaris bandagar i Spanien, hur kommer det sig att ni är två om detta nu?

Jag har kört med Jari och även fått hjälp utanför bandagarna, detta har gjort att vi även börjat umgås privat. Vi har ungefär lika många bokstäver i Alfabetet.. Skämt åsido, men vi har samma energi och driv till saker och ting, tänket att få saker och ting ur händerna och likvärdig målsättning. Det gjorde det hela ganska naturligt, så vi bestämde oss för att hjälpa varandra som i sin tur också kommer hjälpa otroligt många andra. Vi har som mål att göra detta så det passar alla.

Läs mer »
Etienne Mason - SERT / Suzuki Endurance Racing Team (english)

Etienne Mason - SERT / Suzuki Endurance Racing Team (english)

Bol D’or 2017, the chain brakes and your chances of a podium place are lost. What is the charm of endurance?

Yes, luck wasn't on our side at Bol D’or, but the motorcycle needs a bit more development for the 24-hour races. It is developed for the shorter races such as 8-hour at Suzuka. So, we work hard to adapt it to the current design of endurance races.

Läs mer »
Etienne Mason - SERT / Suzuki Endurance Racing Team (svenska)

Etienne Mason - SERT / Suzuki Endurance Racing Team (svenska)

Bol d’Or 2017, kedjan går av och chanserna till en pallplats går förlorad. Vad är tjusningen med endurance?

Ja, vi hade ingen tur med oss på Bol d’Or, men motorcykeln behöver utvecklas lite till för 24-timmars loppen. Den är utveckald för dem kortare tävlingarna såsom 8-timmars på Suzuka. Så, vi arbetar hårt för att anpassa den till nuvarande utformningen av endurance-lopp.

Läs mer »
Etienne Mason - SERT / Suzuki Endurance Racing Team (français)

Etienne Mason - SERT / Suzuki Endurance Racing Team (français)

Bol d’Or 2017, une chaine se casse, les chances d’un podium.. parties. Quelle est la beauté de l’endurance?

Oui nous n’avons pas eu de chance au Bol d`Or, mais la moto manque encore de développement pour l’endurance des courses de 24 heures car elle a été créé pour des courses plus courtes comme les 8 heures de Suzuka. Donc nous travaillons très dur pour l’adapter au format habituel des courses d’endurance.

Läs mer »

RoadracingSE på Instagram